Instalace akumulačních kamen

Instalace a typy elektrických akumulačních kamen

Elektrická akumulační kamna je nutné instalovat pouze do prostor, které nemají příliš vysokou vzdušnou vlhkost, aby nedocházelo ke korozi a jinému poškození kovového pláště a dalších kovových součástí kamen. Současně není možné akumulační kamna instalovat do prostorů, kde by mohlo hrozit nebezpečí výbuchu, jako jsou garáže nebo skladiště.  Topení může být montováno buď na stěnu, nebo může být postaveno na nohách. Pokud je topení postaveno na nožkách, není úplně vhodné ho umisťovat na měkké podlahy, jako jsou koberce nebo PVC. Podlaha pak musí být rovná a především nehořlavá. Použít lze pod topení také nehořlavé podložky. Instalaci elektrických akumulačních kamen mohou provádět pouze profesionálně školení odborníci s potřebnou kvalifikací.

Jakmile je topení instalováno, nesmí být nikdy jeho horní část zakrytá. Je to podobné, jako u plynových kamen a kotlů. Pokud by se například oblečením, které byste chtěli na akumulačních kamnech sušit, zakryly průduchy a topení by nemohlo řádně ventilovat, mohlo by hrozit riziko vzniku požáru. Pokud byste chtěli na akumulačních kamnech sušit oblečení nebo třeba ručníky, prodávají se k nim obyčejně speciální úchyty, které se namontují na bok kamen, kde případné oblečení nebrání proudění horkého vzduchu.

Při prvním používání je vhodné místnosti vytápěné elektrickými akumulačními kamny dobře větrat. Ze začátku totiž dochází k vypalování kamen, což může způsobovat nepříjemný umělý zápach. Opět je to podobné jako u plynových kamen. Prostor poblíž kamen by pak měl být volný a nezakrytý nábytkem. Ten umisťujte raději až do o něco větší vzdálenosti od akumulačních kamen.

U statických i dynamických typů elektrických akumulačních kamen je při montáži potřeba dodržovat minimální bezpečnostní vzdálenosti. Především jde o vzdálenost nad horní částí kamen, před kamny – o dynamických akumulačních kamen jsou průduchy níže u podlahy, a také boční vzdálenosti od předmětů.